Blaaskapel “DeFraps” is al meer dan 55 jaar actief met Böhmische en Märische blaasmuziek op hoog niveau. Dit willen we graag zo houden dit alles alleen maar mogelijk met de steun van de onze vaste fans. Hun support is onmisbaar voor onze muziekvereniging. De blaaskapel “De Fraps”  heeft de nodige onkosten. Denk aan de aanschaf en onderhoud van instrumenten, de huur van het repetitielokaal, de kosten van de dirigent en de aanschaf van kleding en nieuwe muziek. alleen de contributie van de leden is niet voldoende om alle kosten te dekken om in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Daarom willen we graag een vaste enthousiasten bezoeker die van blaasmuziek houden en het orkest financieel willen ondersteunen, de mogelijkheid bieden  om zich aan te sluiten bij “De Fraps Vrienden”. Deze bijdrage is minimaal € 10,00 per jaar. De betaling gaat via een automatische incasso. Natuurlijk kunt u het lidmaatschap jaarlijks opzeggen.

 

U kunt zich hiervoor aan melden op “De Fraps-Vriend” via info@defraps.nl

 

Das Blasorchester “DeFraps” spielt seit mehr als 55 Jahren böhmische und märkische Blasmusik auf hohem Niveau. Das möchten wir gerne beibehalten, was nur durch die Unterstützung unserer treuen Fans möglich ist. Ihre Unterstützung ist für unseren Musikverein unverzichtbar. Die Blaskapelle “De Fraps” hat die notwendigen Ausgaben. Denken Sie an den Kauf und die Wartung von Instrumenten, die Miete des Proberaums, die Kosten für den Dirigenten und die Anschaffung von Kleidung und neuen Noten. nur der Beitrag der Mitglieder reicht nicht aus, um alle Kosten zu decken, um auch in Zukunft zu bestehen. Deshalb möchten wir regelmäßigen begeisterten Besuchern, die Blasmusik lieben und das Orchester finanziell unterstützen möchten, die Möglichkeit bieten, Mitglied bei “The Fraps Friends” zu werden. Dieser Beitrag beläuft sich auf mindestens 10,00 € pro Jahr. Die Zahlung erfolgt per Lastschriftverfahren. Selbstverständlich können Sie die Mitgliedschaft jährlich kündigen.

 

Sie können “The Fraps Friend” unter info@defraps.nl abonnieren.